Upgrade v.3 - Standův problém

02.10.2007 10:58

 Každý úspěšný titul se dočká pokračování. Nejinak je tomu i u Grossových akcií. Včera jsem předpokládal, že nastanou další verze a ani jsem nestačil dopsat včerejší článek a už jsem měl pravdu.

Nejprve spatřila světlo světa informace, že za nákupem akcií stojí slovenská finanční skupina Key Investments. Majitel firmy se jako spolupodílník nepohodl s majitelem Moravia Energo. Majitel firmy Energo se rozhodl vyplatit svého spolupodílníka, avšak tomu se výše odstupného nelíbila. I prodal tak 31% akcií právě Standovi, přičemž mu na nákup akcií ještě sám půjčil peníze.

Cílem mělo být získat vyšší odstupné. Majitel Energa chtěl vyplatit Standu částkou dvacet milionů (Grossovy akcie měly stát 17.5 milionu). Standa to prý odmítl a chtěl podstatně vyšší odstupné. Akcie sice Standa papírově vlastní, ale dokud nezaplatí společnosti Key Investments svůj dluh - půjčku na nákup akcií - zůstanou jako zástava původnímu majiteli a Standa s nimi nemůže nakládat.

Také se v tom přestáváte orientovat? Není všem dnům konec. K večeru se objevila informace, že během pondělka odešlo na účet slovenské firmy z Německa 13.5 milionu. Je zajímavé sledovat jak postupně klesá nákupní cena akcií, jejichž reálná hodnota se pohybuje kolem 300 milionů.

Je rovněž s podivem, že se slovenská firma obrátí právě na Standu, když se mohla obrátit na kohokoli, šlo-li jí o to, aby na scénu vstoupila nová osoba. Standa by sehrál roli bílého koně a kdoví jaký výsledný efekt by pro něj tato rošáda měla. To by ale nesmělo dojít k záhadné platbě z Německa. Celá kauza zavání jako ztracený močál a rozhodně čistotou neoplývá. Můžeme se těšit na další variantu. Varianty "Peníze v igelitce" a "chovatel kraviček" právě proběhly.