Odbory požadují vyšší zadlužení

19.09.2007 01:23

 

Odbory vehementně protestují. Nelíbí se jim státní rozpočet na příští rok. Podle odborů je zadlužení nízké a stát by měl na dluh utrácet více mandatorních výdajů. Ne nadarmo jsou provázány špičky odborů s ČSSD. Odbory tak místo aby hájily zájmy zaměstnanců proti zaměstnavatelům, osobují si právo určovat výdaje státní pokladny, což je nad rámec tripartity.

Vláda schválila rozpočet na příští rok se schodkem 71 miliard korun. Schodek se tak dostane pod 3% hranici HDP nutnou k přijetí Eura. Podle odborů je ale zadlužení státu malé a může se klidně utrácet na dluh více. Jak podobné již okřídlenému rčení "zdroje jsou".

Armáda státních úředníků roste snad geometrickou řadou. Jsem zvědav, která vláda už s tímto žroutem peněz něco udělá. Kdo si dnes vzpomene na sázku Standy s Vlastíkem? Standa tehdy tvrdil, že po zavedení krajů úředníků ubyde, Vlastík tvdil opak. Vítěz sázky měl zůstat v politice a poražený ji opustit. Pravda byla na straně Vlastíka, ale Standa s velkým sebezapřením vytrval dokud mu vaz nezlomily zcela jiné okolnosti.

Podle odborů bude údajně příjem státního rozpočtu vyšší o více než dvacet miliard, a tak by vláda měla přidat státním zaměstnancům namísto 1.5% celých 6% (navýšení 5 miliard), důchodci by měly podle odborů získat ne vládních 3.9%, ale 8% (11 miliard). Stát by měl navíc podle odborů vyplatit na nemocenských více o 9 miliard a stejnou částku poskytnout v sociálních dávkách rodinám. Ke kterým rodinám by tyto dávky nejvíce putovaly netřeba zdůrazňovat. Odborářská štědrost by znamenala zvýšení schodku o 34 miliard.

O tom, jak si vedly státní finance nejvíce vypoví následující tabulka (údaje v miliardách korun, zdroj ČSÚ, Ministerstvo financí)

 

  93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
Výše HDP     1467 1683 1811 1997 2081 2189 2352 2464 2577 2781 2970 3204
Příjmy
st.rozpočtu
358 391 439 482 509 537 567 586 626 705 700 769 866 923
Salda rozpočtu
(jednotlivé roky)
1 10.5 7.2 -1.5 -15.7 -29.3 -29.6 -46 -67.6 -45.7 -109 -93.6 -56 -97
Vývoj st.dluhu
(kumulovaně)
171 161 154 155 173 195 228 289 345 396 493 593 691 803
Státní dluh/HDP
(v procentech)
    10.5 9.2 9.6 9.8 11 13.2 14.7 16.1 19.1 21 23.1 24.9
 

 

Vykrmení odborářšstí bossové vůbec neberou v potaz, že zadlužovat se donekonečna nejde a vhodný čas ke snižování dluhů nastává tehdy, pokud se ekonomice daří. Tento okamžik je prakticky promrhán, a to především politice vlád ČSSD, které rády žijí na dluh a státními financemi si kupují své voliče. Odbory se chlubí, že mají své finanční experty. Je s podivem, že výsledky těchto expertů se snad ještě nikdy neshodly s realitou, a to ani vzdáleně.

Razantní nárust zadlužení je alarmující a jakákoliv vláda už bezpodmínečně musí začít s utrácením příštího výdělku něco dělat. Současné reformy jsou sice nedostatečné, ale jsou prvním krokem k ozdravění financí. Odbory varují před vysokou inflací, ale právě svým požadavkem vyšších dluhů ji přivolávají. Pro odborového Milana zřejmě má největší platnost Jirkův axiom "dluhy se neplatí". Vždyť jen vlády ČSSD za poslední volební období zvedly státní dluh na dvojnásobek...

Nesdílím oranžový optimismus, že zadlužení je malé a můžeme se klidně zadlužovat dál, a to dokonce o sto sedm. To je následná hyperinflace a argentinská cesta. Žádný z těch, kteří hlásají větší zadlužování si nedovolí deset let po sobě zvyšovat své zadlužení, protože jejich finance nejsou neomezeny. To platí jak pro Milana, tak pro Jirku, který už sahá na dno prázdné pokladnice. Nezaškodilo by odborářské bossy trochu poučit o tom, jak se má hospodařit.