Vzpomínáte si ještě na prvního ministra zdravotnictví za vlády ČSSD? Ne? Nedivím se. Křeslo ministra zdravotnictví patřík těm opravdu žhavým a není od věci konstatovat, že za dobu samostatné České republiky se na tomto postu vystřídalo celkem 11 ministrů. Životnost ministra ve zdravotnictví je tak jen něco málo přes jeden a čtvrt roku. Jen za vlády ČSSD se na tomto postu vystřídalo celkem šest lidí. Ivan David, Bohumil Fišer, Marie Součková, Jozef Kubinyi, Milada Emmerová (ve dvou vládách) a David Rath.

Právě za ministrování Ivana Davida v roce 1999 došlo k odvolání úspěšné a oblíbené ředitelky Vinohradské nemocnice Zuzany Roithové, která byla nahrazena členkou ČSSD marií Alušíkovou. Zuzana Roithová si krátce vyzkoušela i ministerský post v Tošovského vládě a pak uspěla v senátorských volbách. Senátorské volby si vyzkoušela i nástupkyně Roithové v roce 2004, ale skončila v poli poražených a do druhého kola neprošla.

Za svou odvolávanou ředitelku se tehdy postavila prakticky celá nemocnice a sepsala petici proti odvolání, kterou podepsalo na 1100 zaměstnanců. Jak si nová ředitelka představuje řízení nemocnice ve vztahu ke svým podřízeným předvedla o tři roky později. To založila v nemocnici nové odbory a postavila se do jejich čela. De facto tak poté vyjednávala předsedkyně odborů Alušíková s ředitelkou nemocnice Alušíkovou...

Dluh nemocnice rostl a loni na jaře zasáhl stát, potažmo ministr Rath, když oddlužil nemocnici částkou 100 milionů korun. Letos v květnu nahradil ve funkci ředitele Alušíkovou Marek Zeman a po zadaném auditu bylo zjištěno, že jen za první kvartál letošního roku je nemocnice zadlužena dalšími 60 miliony. Svůj díl viny na tom nese i ministerstvo za účinkování Davida Ratha. Ministr tehdy nařídil nemocnicím, že mají lékařům přidat bez ohledu na to, zda si nemocnice mohou tento krok dovolit.

Platy lékařů ve Vinohradské nemocnici stouply o více než 25% nad celorepublikový průměr na úkor investic do přístrojů a údržby. Jenže právě vybavení nemocnice a lékařské úkony na tomto vybavení prováděné vydělávají nemocnicím peníze. ČSSD stále argumentuje tím, že nemocnice by měly zůstat státní, protože privátní nemocnice neposkytnou péči všem.

David Rath vymyslel plán na "zestátnění" privátních nemocnic nátlakem. Buď se přidají k jeho budované síti a dostanou peníze od VP nebo si budou hospodařit samy a pak by jejich smlouvy s VZP vůbec nebyly jisté. Rathův plán počítal s tím, že by majitel nemocnice v jeho síti hospodařil a léčil, přičemž zisk by musel být investován jen do nemocnice, ale ručil by za případnou ztrátu. Ministerstvo by mělo pravomoc zasahovat do řízení nemocnice, takže pokud by náhodou díky ministerským nařízením nemocnice prodělala, majitel by byl postaven před hotovou věc, zaplatit dluhy, které on sám nezpůsobil. Klasická ukázka přístupu "z cizího krev neteče".

Je zajímavé, že nemocnice, které kraje přebíraly od státu zadlužené a které byly následně zprivatizovány, jsou dnes výdělečné a přitom se nenaplnilo strašení našich socialistů, že nebudou ošetřeni všichni a že se nemocnice upnou jen na výdělečené zákroky.

Přístup socialistů spočívá v rozebírání státních financí na všech frontách a když se dojde na dno, bere se dál na dluh nebo se jednoduše zašátrá v peněženkách občanů. Vždyť ČSSD přeci chce pro občany to nejlepší a dluhy se neplatí. Bylo by hodně zajímavé našim socialistům ruku v ruce s komunisty poskytnout nějaký ostrov, ať si tam po dobu pěti let hospodaří podle svého. Zajímalo by mne, zda by i pak setrvali ve svých bludných představách.